Revista d’Hivern 2014

Ja es pot consultar a la web la revista d’hivern 2014. La teniu a l’apartat Darrera revista, a l’Arxiu de revistes i a continuació.

Descàrrega de la revista (pdf)

En aquest número prodreu llegir sobre:

1.- El 9-N vam votar
2.- All de Belltall a al Fira de Sant Martí
3.- POUM de Passanant i Belltall
4.- El Pintor Santiago Tarragó Lafau
5.- RECICLAMOBIL
6.- 25 anys de la Ruta del Císter
7.- Llocs de treball VACANTS Ajuntament
8.- Els reis a Belltall
9.- Entrevista al President de l’Associació
10.- POUM a Belltall .Valoració

EL POUM A BELLTALL. Informació

belltall

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Belltall.

El passat dissabte 29 de novembre l’Ajuntament de Passanant i Belltall va convocar a la biblioteca al poble de Belltall per explicar l’Avanç del POUM. L’arquitecte Ramon Munté i el seu equip, ens van exposar el treball que varen dur a terme.

El PUOM ens ve d’obligat compliment per la Generalitat de Catalunya, la qual ens diu, a grans trets, que els municipis han de donar un ordre i una classificació del territori. Això es fa per evitar un creixement desordenat, sobretot de les zones urbanes.

El POUM te un procés, on la seva aprovació passarà per quatre etapes. La primera l’avanç, on s’exposarà públicament als ciutadans (procés ja fet amb la reunió a la biblioteca) i on posteriorment es podran presentar suggeriments. El segon l’aprovació inicial, aquí l’ajuntament ha d’aprovar el POUM en el Ple Municipal i fer una exposició pública al Diari Oficial, també es podran fer al·legacions. La tercera, es fa l’aprovació provisional, on s’envia a Urbanisme que decidirà si s’aprova o no. I finalment la quarta etapa, on es farà l’aprovació definitiva, l’ajuntament aprovarà el text refós tenint en compte totes les modificacions aprovades.

En la reunió el sr. Munté i el seu equip ens varen fer la presentació de l’Avanç del POUM. Aquest avanç ens exposa uns criteris generals de com es pensa ordenar els espais públics i privats del municipi, no s’entra en detalls o en afectacions privades, sinó sols en una sèrie de classificacions on s’exposa quin és el sòl urbà, l’urbanitzable o el no urbanitzable. També es detallen quines zones es dediquen al creixement, a equipaments públics, a zones verdes, a la sostenibilitat del territori, … i  quin us i ordenació urbanística es dona al territori (creixement, recursos naturals paisatgístics, culturals,…).

D’una manera molt resumida us en faig cinc cèntims, anem per punts:

Variant C-14.

La nova variant de la C-14 al pas per Belltall. Un punt important, aquesta contempla un àrea de servei, amb possibilitats de que es desenvolupi un petit nucli industrial al voltant. Aquesta àrea es preveu que estigui comunicada amb el poble amb un dels camins existents, millorant-lo per donar mes bon servei. La construcció depèn de carreteres i de si o no hi han diners.

-Noves rotondes.

Per reduir la velocitat dels vehicles en les entrades al municipi, es proposa la construcció de dues rotondes, una al nord, aproximadament a l’alçada de la bascula i l’altra al sud a l’alçada de les eres. Aquestes serien fetes per la Direcció General de Carreteres i cedides a l’ajuntament quan es fes la variant.

Energia renovable

També es planifica un futur aprofitament de fonts d’energia renovable. Aquí entren els parcs eòlics i una possible petita industria de biomassa. Es plantegen la creació de dos mini-parcs, seguits dels existents, amb un màxim de cinc molins amb una potència total de màxim  10 MW. També la millora dels existents que ara son de 500 KW i podrien passar a 1.000KW.

El tema de la biomassa es per explotar. Serviria per mantenir nets els boscos. S’aprofitaria aquest material vegetal, per exemple, per fer pellet.

-Activitats turístiques.

Es planteja la creació d’un turisme integrat al territori, turisme rural, que permetria la creació de petites industries (circuits MBT de bicicleta, senderisme, …) que donarien peu a nous llocs de treball i possible rejoveniment de la població.

També la creació d’una agricultura ecològica, que es un mercat petit però amb un poder adquisitiu alt, creant un comerç de proximitat, cada vegada mes apreciat i on el turista rural també vol participar.

Protecció del patrimoni natural.

Al terme de Passanant i Belltall es marquen tres obagues a protegir, obaga del Ros, obaga del Rius i pla de la Sala. En aquestes zones no es podran posar molins eòlics ni línies elèctriques. Si una gestió forestal-ecològica de l’entorn. Part del terme es dins la zona de protecció especial, i es limitada la seva explotació o modificació.

Protecció del patrimoni històric.

Es vol fer un catàleg que reculli tots els edificis singulars (esglésies, fonts,  cases, rentadors,…) que tinguin un valor històric.

També de les cabanes de volta i altres edificis rústics del terme .

Aquests serien uns reclams turístics.

Criteris urbanístics de Belltall. Sòl urbà.

Es vol conservar el nucli antic tal com es ara, fent unes petits millores. Al municipi hi han moltes cases buides o deshabitades, abans de fer-ne de noves, es vol rehabilitar les existents, que en son moltes. Les petites actuacions són:

 • Es crea una petita zona urbanitzable al nord del poble, al costat de Cala Antònia el Pau, per donar un acabat a l’entrada, segons exposa el sr. Munté.
 • També es potencien les zones d’equipaments com el cementiri, el camp de futbol i la zona del dipòsit nou d’aigua, al sud del poble.
 • Al pati de Cal Anton es limita l’alçada cara una futura nova construcció, si es volgués edificar, així s’evita tapar la façana de l’església.
 • Una altra actuació que es preveu millorar es la cantonada del carrer de la Font amb el carrer de Sant Joan, correspon al pati de Cal Pau Vell, aquí es preveu retirar la façana per donar amplada al carrer i així millorar la circulació i l’accessibilitat.
 • També es preveu arreglar l’antic camí que va del carrer Sant Joan al camí de Forès, contemplant la possible urbanització de cases i alternativa de pas a la carretera.

Criteris zones rústiques. Sòl no urbanitzable.

El sòl rústic està regulat segons un marc legal, que es el pla territorial i  la llei d’urbanisme.

El que es vol és regular les edificacions existents (magatzems, barraques, pous, basses, dipòsits,…) i les de nova construcció per us agrícola i integrant-les al territori. També de les explotacions ramaderes. Tot segons la normativa vigent i presentant la documentació adient segons les necessitats de l’agricultor.

També es vol regular i ordenar els parcs eòlics. Com ja hem comentat, regular els possibles nous parcs eòlics de cinc molins amb un màxim de potència total de 10MW. Marcar una distància mínima de 500 metres de qualsevol nucli urbà i el soterrament de les línies elèctriques pels camins i aprofitar per fer-los de 5 metres d’amples i que portin el manteniment els gestos dels parcs.

Personalment penso que l’Avanç del POUM de Belltall està ben fet i segueix una lògica urbanística comuna a altres municipis. Tan sols veig un punt que hem crea conflicte, que es la distància mínima dels molins amb el nucli urbà, jo demanaria que fos de 1.000m en vers dels 500 que proposen, l’impacte i el soroll es redueixen considerablement.

També hi ha el tema depuradores. Una mancança del municipi. Hi han uns espais reservats en zona rústica. Com que la construcció depèn de l’ ACA ( Agència catalana de l’ Aigua) ,  no podem suggerir res mes.

Un altre punt que pot tindre interès i no es contempla en l’Avanç del POUM, és, en cas que es fes la variant i les dues rotondes a les entrades al poble, demanar una ampliació de 0’50m de les dues voreres de la carretera, quedaria prou ampla per donar servei a la maquinària agrícola i també donaria una seguretat de sortida al carrer als veïns que hi viuen, ja que en alguns punts  és bastant estreta i just passa un vianant. Aquesta mesura de reduir l’amplada de calçada s’aplica de manera dissuasòria en molts municipis per obligar a reduir la velocitat de circulació al ser el pas mes estret.

Tota la documentació es penjada a la web de l’ajuntament de Passanant i Belltall i la podeu consultar, baixar i imprimir. Per poder-vos descarregar seguiu els passos següents:

– A la web de l’ajuntament (www.passanantibelltall.cat) aneu a la pestanya de color granat ‘POUM‘. En el desplegable veureu tota l’informació relacionada amb el POUM. Cliqueu ‘Presentació de l’Avanç 29-11-2014‘ o ‘L’AVANÇ-Documentació‘, aquí hi es tot.

Per fer els suggeriments tenim 30 dies des de el dia de la presentació (el dia 29-11-2014), així que  heu d’anar preferentment a la web de l’ajuntament (o personar-vos, en horari d’oficina, a l’ajuntament) i omplir el formulari.

Aquest formulari es troba a la mateixa pestanya de ‘L’AVANÇ-Documentació‘, al final de la pagina, on posa ‘SUGGERIMENTS‘. Al clicar damunt s’us obrirà, s’ha de complimentar amb les dades personals i en l’apartat ‘Dades relatives al servei‘, en l’apartat ‘Tipus de petició‘ s’ha de seleccionar ‘Suggeriments‘.

Sobretot poseu un telèfon o correu digital per a que us arribi l’entrada de la suggerència i futura resposta del consistori.

Josep Berenguer

POUM (Pla d’Ordenació Urbanística) A BELLTALL

vista_Belltall

 

POUM DE PASSANANT I BELLTALL

PRESENTACIÓ DE L’ AJUNTAMENT A BELLTALL

Dissabte 29 de Novembre a  les 11:00, a la Biblioteca del  Casal Municipal

El Municipi és un dels de Catalunya que no té un POUM ( Pla d’ Ordenació Urbanística Municipal) aprovat. Per aquest motiu fa 4 anys la Generalitat en va definir un pels municipis que no en tenien i va donar 4 anys per tal que en fessin un. En el programa de participació ciutadana es va convocar a les Associacions de Veïns dels nuclis, les quals vam designar uns representats per a la COMISSÍO DE SEGUIMENT ( que es reunirà cada dos mesos). Per part de l’Associació de Veïns i Amics de Belltallel nostre representant  és el Josep Berengué. Ja hi va haver una primera reunió informativa amb les associacions.

El següent pas és la presentació publica als ciutadans, això tindrà lloc a Belltall el DISSABTE 29 DE NOVEMBRE A LES 11 A LA BIBLIOTECA DEL CASAL MUNICIPAL (www.passanantibelltall.cat)

 El POUM és important per TOTS I TOTES ja que cobreix.

 • ZONES RUSTIQUES I URBANES ( ÀREES EDIFICABLES O NO)
 • Infraestructures  ( depuradores, aparcaments,)
 • Nous parcs eòlic (ubicació de microparcs, distància del poble, soroll…
 • Àrea de Serveis a la variant de la C-14
 • Protecció de zones naturals
 • Protecció del patrimoni històric
 • Edificacions en sòl rústic

Rebuts

Finalment ja podrem cobrar els rebuts del 2013 i 2014, ja que hem obert un compte a CAIXA GUISSONA que no ens cobra cap comissió. Ara cal introduir les dades a l’ordinador per tal que es facin els cobraments. 
Però resulta que la llei ha canviat i us hem de demanar que ens ompliu el formulari que us adjuntem. Us expliquem els camps que hi ha i que cal posar:

Formulari domiciliació

·         Nom del deutor.. Nom del soci o sòcia 
·         Adreça deutor. La vostra adreça ( carrer  , numero i pis) 
·         Codi postal població província.  
·         Swift BIC: Es la referència del banc. Està a la llibreta (PER EXEMPLE La Caixa  és CAIXESBBXXX ) 
·         Numero de compte IBAN. Es el numero del vostre  compte  del banc comença per ES 
·         Data-localitat : 
·         NIF .  Cal que ens doneu el NIF ja que sinó no es pot girar el rebut 
·         Firma. La vostra firma 
  
Cal  omplir un full per persona. Us recordem que aquest primer rebut cobrarem 12 € euros; ja que es tracta de dos anys ( 2013-2014). Els formularis ens els poden enviar a belltall@tinet.cat, o enviar per correu ordinari a l’adreça de l’associació (que està també al formulari) o donar-la a qualsevol membre de la Junta.

Gràcies a tots i totes per la vostra ajuda

FESTA DEL SAGRAT COR 2014

Avui dissabte 4 d’octubre, s’ha realitzat la festa del Sagrat Cor. Com cada any s’ha realitzat la missa i la processó en acabar aquesta.

Tot seguit teniu un àlbum amb algunes fotografies de la processó i de la custòdia. Cliqueu a la següent imatge o aneu a l’apartat imatges.

P1030643

REVISTA TARDOR

Ja es pot consultar a la web la revista de tardor 2014. La teniu a l’apartat Darrera revista, a l’Arxiu de revistes i a continuació.

Descàrrega de la revista (pdf)

En aquest número prodreu llegir sobre:

1.- Festa major de Belltall
2.- Festa de l’all
3.- Belltall i el producte estrella
4.- Indignació de l’assamblea de l’associació
5.- Estiu amb activitats diverses
6.- La V dels Belltallencs i Belltallenques
7.- Laia Lloses campiona d’Espanya i 6a d’Europa juvenil de patinatge artístic
8.- Acta assamblea 2014
9.- Diputació retira subvenció a l’Ajuntament
10.- Nova web i grup a facebook
11.- Nova oficina de correus
12.- Rebuts associació
13.- Un nou estiu… al carrer
14.- POUM procés d’informació
15.- El 9N estem convocats

P1030864

RESTAURACIÓ DE LA CREU DE TERME

CREU DE TERME

 

Segons ha anunciat el PORTAL NOU,  l’Ajuntament de Passanant i Belltall ha adjudicat les obres de restauració de la Creu de Terme de Belltall i la restauració dels murals ceràmics dels passos de Setmana Santa de Passanant.

La restauració de la Creu de Terme consistirà en la neteja, reintegració dels materials perduts i tractament de la pedra, per tal de tornar-li a donar una durabilitat en el temps.

 

NOTÍCIES

La Diputació retira a l’ Ajuntament de Passanant i Belltall una subvenció concedida fa 10 anys

http://elportalnou.blogspot.com.es/2014/09/la-diputacio-retira-una-subvencio.htmlAhir 23 de Setembre a les 19:00, l’Ajuntament va convocar una sessió extraordinària per tractar la “Moció de suport del món local a la convocatòria d’una consulta sobre el futur polític de catalunya del 9 de Novembre del 2014”. 

El resultat va ser de cinc vots a favor.Aprofitem per adjuntar l’acta de l’assemblea General de l’Associació de veïns i Amics de Belltall realitzada a finals d’agost al casal municipal. (enllaç següent)

Acta_assemblea_2014