B E L L T A L L  37
tardor de 2000

(pàgina web antiga)

 • Tenim pàgina web
 • Assemblea general
 • Associació de la Vall del Corb
 •   
  Tenim pàgina web : www.Belltall.net
     
  Ja tenim pàgina web de Belltall. Per molts de vosaltres és molt obvi el que és una pàgina web perquè esteu acostumats a treballar amb elles. Però per altres persones no és tan clar. I per això voldria intentar definir d’ una manera planera que és una pàgina web.
  www.Belltall.net
   
  Què és una pàgina web?

  Un pàgina web és un seguit d’ informació (escrits, fotos) que està situada en un ordinador i que tothom pot veure per mitjà d’un ordinador, una connexió a INTERNET i una connexió telefònica. És a dir, posem fotos de Belltall en un ordinador i qualsevol persona del món les pot veure, ja estigui a Mèxic , a Gavà o a Anglaterra.

  Per què volem una pàgina web?

  L’altre dia vaig rebre un correu electrònic (E_mail) del Jordi, un belltallenc que està estudiant a Anglaterra i que s’hi estarà durant un cert temps. En el seu correu ens felicitava per la pàgina web ja que li permetia estar al corrent del que passava al poble tot i estant a uns centenars de quilòmetres d’aquí. Doncs, aquest és un dels principals objectius de la nostra pàgina, informar als amics i veïns de les activitats que és fan al Poble i que encara que estiguis lluny de Belltall puguis assabentar-te del que està passant. També a través de les imatges pots veure els teus amics, avis o pares. Però aquest no és l’ únic objectiu, també volem que la pàgina sigui un punt de contacte entre vosaltres i l’Associació de Veïns i Amics de Belltall.

  Qui ha fet la pàgina web?

  La pàgina pertany a l’Associació d’Amics i Veïns de Belltall. Ha estat dissenyada, i és  mantinguda i actualitzada, pel Xavier de Cal Gran, al qual agraïm la seva col·laboració i entusiasme a l’hora de tirar endavant aquest projecte.

  Què hi ha a la pàgina web?

  Actualment hi podeu trobar:

 • Vistes aèries del Poble: Seguit de fotos aèries del poble cedides pel Ton Tarragó (de cal Cuixela). Unes vistes realment boniques que ens permeten tenir una visió del poble a vista d’ocell.
 • BELLTALL publicació de l’Associació: Aquí hi podeu trobar els darrers números de la revista de l´Associació.
 • Cròniques d’actualitat: Aquí tenim un recull de fotografies de les diferents activitats que es van realitzant al poble.
 • Correu electrònic (E_mail): Tenim una adreça electrònica a la qual podeu enviar els vostres suggeriments i idees per a la pàgina, per a l’Associació, per a aquesta revista o per al poble: belltall@belltall.net
 • Això és el que tenim fins ara, però us animo perquè ens envieu idees i suggeriments per incloure a la nostra pàgina, de tal manera que ens pugui ser útil a tots.

  Pep LLoses

     
  Assemblea General de sòcies i socis de treball

  A les dotze del migdia del 13 d’agost del 2000, es reuní l’assemblea general ordinària, presidida per Joaquim Torres, Josep Miró, secretari, i Jesús Fabregat, tresorer, acompanyats dels directius Anton M. Berenguer, M. Mercè Corbella, Josep Lloses, Pere Gené i Miquel Àngel Sans i amb la presència d’una cinquantena d’associats.

  MEMÒRIA D’ACTIVITATS

  El secretari Josep Miró, exposa i comenta els diversos capítols, activitats i fets que configuren  la memòria de 1999, destacant la inauguració de la restauració de la Creu de Terme i el seu entorn, l’obra de la pista poliesportiva i la segona planta del Casal Municipal (les tres a càrrec de l’Ajuntament amb suport de l’Associació de Veïns) i l’acord municipal de completar les voreres de la carretera Alta i la Carretera Baixa. També el compromís de gestionar la instal·lació d’un semàfor a la carretera comarcal en el seu pas per Belltall, i la barana del carrer de Dalt. Com a obra finalitzada i per tothom coneguda i apreciada la Plaça de l’Antic Fossar, que es veurà inaugurada el 9 de setembre.

  És de ressaltar per enguany la celebració per primera vegada a Belltall de la Festa de l’Arbre, l’impuls de la biblioteca, les aportacions de fons museístics i la continuïtat de la revista BELLTALL, -un número de la qual serà extraordinari del 10è aniversari de l’entitat (commemoració que s’escau el 2000).

  ESTAT DE COMPTES

  Aprovada la memòria per unanimitat, el tresorer Jesús Fabregat  presenta amb detall i informacions complementàries l’estat de comptes de 1999 (pts 142.496 inicials, pts 419.233 d’ingressos i pts 277.237 de despeses) i el pressupost ordinari per al 200 (pts 1.385.000), i també s’aproven unànimement.

  INFORME DEL PRESIDENT 

  El president en el seu informe anual, explica la situació del conflicte del Fonoll i la voluntat cohesionada municipi/societat civil que respectin les lleis aplicables i les decisions de l’Ajuntament, i acte seguit exposa l’estat de l’Associació i comenta la significació del ja pròxim 10è aniversari, tancant la seva intervenció amb un extens capítol d’agraïments a totes les institucions i persones que han possibilitat l’assoliment d’aquesta dècada de  creixent activitat.

  RENOVACIÓ DE CÀRRECS

  El secretari informa de la recepció de les candidatures de les sòcies Rosa Verdura de Juan i Rosa Maria Tous Minguell, les quals es presenten per a cobrir les places dels càrrecs de la Junta que cessen per haver finit el seu mandat, segons determinen els estatuts.

  Igualment, d’acord amb els estatuts, s’escau decidir la ratificació de Josep Lloses Esteve com a Vocal 4t (designat inicialment per la junta ordinària del passat octubre). L’assemblea realitza l’elecció, per unanimitat, en la forma com s’ha presentat, ajornant l’assumpció de càrrecs fins a la pròxima junta a la qual es faculta per realitzar la reordenació de titulars que consideri més convenient per a l’entitat, en aplicació especial del darrer punt de l’art 14è dels estatuts socials (mentre, els càrrecs cessants els seguiran exercint els actuals titulars en funcions).

  TORN OBERT DE PARAULES

  Diversos socis fan aportacions o consultes que són ateses per la presidència. Han destacat els següents temes: situació de l’expedient incoat per l’Ajuntament pels incidents produïts amb FECSA-ENHER, insistència que sigui el 30 d’agost, la data exclusiva per a deixar mobles i trastos vells al costat dels contenidors del Passeig de l’OM; proposar el traspàs dels parallamps a l’Ajuntament; establir un coneixement i seguiment del pressupost municipal; demanar a l’Ajuntament l’assumpció d’un servei bàsic de buidat de papereres i neteja viària, i considerar la quantitat de consumidors per comptador -i si no és possible, considerant el consum mitjà anual- al fixar el barem de consums determinant del preu progressiu de l’aigua.

  S’aixeca la reunió a les dues de la tarda.

    
  Associació de la Vall del Corb
  Associació per al desenvolupament integral de la vall del Corb
   
  El 14 de novembre passat, a Vallfogona de Riucorb, hi va tenir lloc una jornada d’estudi sobre la vall del Corb a la qual fou convidada la nostra entitat i que estava organitzada per l’Associació Vall del Corb.

  Fa pocs mesos, s’ha iniciat el procés de creació d’una entitat sense ànim de lucre formada per persones preocupades pel present i pel futur del pobles de la nostra vall.

  Des de diversos sectors de persones i entitats, ha sorgit la iniciativa de promoure la vall i totes les seves localitats per tal d’unir esforços i aconseguir donar-li l’impuls que es mereixen en diversos camps, social, econòmica i culturalment. Després d’una primera presentació feta el 3 de maig a Sant Martí de Maldà, hi ha la voluntat de presentar-se a tots els pobles que formen part de la vall, que compten amb molts atractius que cal potenciar, un enriquidor patrimoni cultural, gastronomia, paisatge...

  La nova entitat planteja com objectius dinamitzar la vall del Corb, potenciar activitats que garanteixin el coneixement mutu i la valorització dels recursos existents. Promoure el coneixement i estudi de les diferents realitats que configuren la Vall del Corb i garantir la seva difusió. Estimular la creació i consolidació d’iniciatives que contribueixin al seu desenvolupament, encoratjant a la població local i garantint la seva implicació en l’economia de la zona. Portar a terme activitats de comunicació social que donin a conèixer la Vall del Corb i els seus valors i ofertes per als visitants o turistes. Per a l’any 2001, ens agradaria poder presentar a Belltall, aquesta interessant i oportuna iniciativa que pretén el desenvolupament integral dels nostres pobles.

    Creu de Terme
   
   

  El nostre patrimoni històric
  és digne de ser conegut
   

  en la imatge
  la Creu de Terme

   
  BELLTALL

  Belltall.net