B E L L T A L L  48
estiu de 2003

(pàgina web antiga)


ENERGIA  EÒLICA: Avantatges i inconvenients

La Generalitat després d'un període de proves ha considerat que la Serra de Belltall és un lloc idoni per instal·lar-hi aerogenerados per tal de fer electricitat a partir de l'energia del vent.Abans d'exposar els avantatges i inconvenients d'aquests energia voldria que contestéssim a les següents preguntes:

1. Estic disposar a deixar de tenir energia elèctrica a casa meva?

2. Puc viure sense la meva nevera?

3. Puc viure sense que la bomba d'aigua alimenti els dipòsits del poble?

4. Estic preparat per viure sense cap equip elèctric?

5. Accepto que l'energia elèctrica es produeixi lluny d'on jo visc?

 
Si volem energia elèctrica hem de produir-la d'alguna manera. A continuació es detalla l'impacte ambiental que tenen totes les formes de produir energia elèctrica que coneixem. 
 

COMPARACIÓ DE L'IMPACTE AMBIENTAL DE LAS DIFERENTS FORMES DE PRODUIR ELECTRICITAT
(en Tones  per  Gwh produït)

FONT d'ENERGIA
CO2
NO2 SO2 partícules CO hidrocarburs residus
nuclears
TOTAL
Carbó 1.058,2 2.986 2,971 1,626 0,267 0,102 - 1.066,1
Gas natural 824 0,251 0,336 1,176 TR TR - 825,8
Nuclear 8,6 0,034 0,029 0,003 0,018 0,001 3,641 12,3
Fotovoltaica 5,9 0,008 0,023 0,017 0,003 0,002 - 5,9
Biomassa 0 0,614 0,154 0,512 11,361 0,768 - 13,4
Geotèrmica 56,8 TR TR TR TR TR - 56,8
Eòlica 7,4 TR TR TR TR TR - 7,4
Solar tèrmica 3,6 TR TR TR TR TR - 3,6
Hidràulica 6,6 TR TR TR TR TR - 6,6
Font : US Departament of Energy, Council for Renewable Energy Education i AEDENAT. 
TR= traces ( quantitats molt petites)


AVANTATGES DE L'ENERGIA EÒLICA

 • Es una font d'energia segura i renovable.
 • No produeix emissions a l'atmosfera ni genera residus, excepte els de la fabricació dels equips i l'oli dels engranatges. 
 • Es tracta d'instal·lacions mòbils, el seu desmantellament permet recuperar totalment la zona.
 • Ràpid temps de construcció (inferior a 6 mesos).
 • Benefici econòmic pels municipis afectats (cànon anual per ocupació del sòl). Recurs autòcton.
 • La seva instal·lació és compatible amb altres usos del sòl.
 • Es creen llocs de treball.

 • DESAVANTATGES DE LA ENERGIA EÒLICA

 • Impacte visual: La seva instal·lació genera una alta modificació del paisatge.
 • Impacte sobre l'avifauna: principalment pel xoc de les aus contra les pales, efectes desconeguts sobre modificació del comportament habitual de migració.
 • Impacte sonor: El frec de les pales amb l'aire produeix un soroll constant, la casa més propera haurà d'estar a uns 200 m (43 dB(A)). 


 • Pep Lloses


   
  BELLTALL

  Belltall.net