B E L L T A L L  53
tardor de 2004

(pàgina web antiga)
 • Assemblea Ordinària de Socis i Sòcies
 • Parc Eòlic de la Serra del Tallat
 • Notícies del Trimestre
 • Festa major 2004
 • Reunió Informativa de l'Ajuntament
 • Internet
 • Obres a la C-14


 • Assemblea Ordinària de Socis i Sòcies

  - El dissabte 28 d’ Agost es celebrà l'Assemblea ordinària de socis i sòcies on es va procedir a aprovar els pressupostos del 2003 i el pressupost intencionat del 2004. En l'informe de la Presidència es van definir les activitats realitzades durant l’ any i que es detallen a continuació:

  • Medi Ambient, Salut i Seguretat
  – Parcs Eòlics (Xerrades i seguiment nou projecte del Parc de la Serra del Tallat)
  – Qualitat de l'aigua (continguts de Nitrats)
  – Recollida d'andròmines
  • Infraestructures, Equipaments i Urbanisme
  – POUM (Pla ordenació Urbanística Municipal)
  – Pla estratègic de Belltall (Projectes a fer)
  • Activitats culturals
  – Excursió anual cabanes de Volta (Ruta del Císter)
  – Xerrades d'estiu
  – Revista distribució trimestral
  – Catalogació del patrimoni del poble (Generalitat)
  • Relacions Institucionals
  – Informació periòdica a pag web i al pannell del local social
  – Reunions Informatives de l’ Ajuntament (Propera a l'octubre)
  • Promoció estratègica
  – Eslògan i disseny adhesiu
  • Finances
  – Rebuts via telemàtica
  – Subvencions (Diputació i Ajuntament)
  – Assegurança de Responsabilitat civil
  • Festes
  – Sant Joan, Cap d'any, Castanyada
  L’Associació de Veïns va fer entrega a les membres de la Comissió de Festes (Neus, Eva i Olga) d'un obsequi com a agraïment de l'Associació i dels socis i sòcies per la celebració dels 25 anys de la Comissió de Festes.
  Parc Eòlic de la Serra del Tallat

  El projecte de Parc Eòlic de la Serra del Tallat  (expedient LL20030527) que correspon als pobles de Belltall, Rocallaura i Vallbona de les Monges (Municipis de Passanant-Belltall i Vallbona de les Monges) està en INFORMACIÓ PUBLICA sobre la sol.licitud d’autorització administrativa.

  El Projecte te les següents característiques ( DOGC NÚM 4204-25/08/2004)

  Peticionari: Corporación Energía Hidroeléctrica de Navarra, SA (CEHN), CIF núm. A-31768138, i domicili social en el carrer Yanguas y Miranda, núm. 1, 5a planta, 31002 Pamplona (Navarra).

  Finalitat: producció d'electricitat, aprofitant l'energia eòlica sota el règim especial de producció elèctrica.

  Característiques principals:

  Potència total: 49.500 kW.

  Aerogeneradors: 33 unitats de 1.500 kW cadascun, regulats pel sistema de pas variable i amb orientació activa, formats per torres tubulars de 80 m d'alçada i tres pales de 77 m de diàmetre, que inclouen:Alternador trifàsic amb rotor d'enrotllament que genera electricitat a 690 V de tensió.

  La generació es fa en baixa tensió a 690 V, i es transforma a la tensió de 20 kV, mitjançant un transformador de 1.700 kVA, connexió Dyn 11.

  Línies internes d'interconnexió a 20 kV, sota terra, formades per cables d'alumini RHZ1 de seccions 95, 150, 240 i 400 mm2, aïllament de polietilè reticulat XLPE segons les potències màximes que es preveuen transportar en cada circuit.

  Subestació transformadora pròpia del parc, amb esquema de barra simple, de tipus intempèrie en 220 kV, una posició de transformador, amb un transformador de potència trifàsic 220/20 kV 55 MVA, i de tipus interior en 20 kV, amb cel·les d'aïllament en aire.

  Cadascuna de les posicions de 220 i 20 kV estarà degudament equipada amb els elements de maniobra, mesura, control i protecció necessaris per a la seva operació segura.

  La connexió amb la xarxa de transport es durà a terme al punt indicat per la companyia elèctrica corresponent, encara sense determinar.

  Ubicació del parc eòlic: als termes municipals de Vallbona de les Monges (província de Lleida) i Passanant (província de Tarragona), concretament al paratge de la serra del Tallat. Aquesta serra té una cota màxima al tossal Gros de Vallbona, de 804 m, que s'eleva uns 250-300 m sobre les valls de Vallbona de les Monges i els Omells de na Gaia, situats al NO, i uns 400-500 m sobre la vall del riu Francolí, situada al S.

  El pressupost de contracta, que inclou les partides d'obra civil, les instal·lacions elèctriques i els aerogeneradors, és de 42.619.149,28 euros.

  El projecte de generació elèctrica i l'estudi d'impacte ambiental són a disposició del públic per a coneixement general i perquè totes les persones o entitats que es considerin afectades puguin examinar-lo a les oficines dels Serveis Territorials a Lleida del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, avinguda del Segre, 7, Lleida, i presentar, per triplicat, les al·legacions que creguin oportunes en el termini de 20 dies comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci.

  Aquest és el primer tràmit administratiu  abans de la concessió definitiva de la Llicència Ambiental , que en aquest cas correspon als Ajuntaments afectats, és a dir la darrera paraula respecte a aquests projectes  la tindran els Ajuntaments.

  Els passos administratius que ha de seguir aquest projecte serà:

  1.- Sol·licitud d’ autorització administrativa presentada per l'Empresa al Departament d'Indústria. Aquesta sol·licitud es sotmetrà a informació pública.

  2.- El Departament de Medi Ambient farà una declaració d’ Impacte ambiental que és vinculant (correspon a l’ Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Lleida).

  3.- L'Ajuntament ha de fer informació publica (on hi ha 20 dies per presentar-hi al·legacions) i informació veïnal.

  4.- L'Ajuntament fa la proposta de resolució de llicència ambiental que pot ser FAVORABLE o DESFAVORABLE. Posteriorment ho ha de comunicar a OGAU, a l'empresa sol.licitant i a les parts interessades. Aquestes tenen 10 dies per presentat al.legacions.

  5.- Ressolució final de la llicència i comunicació

  6.- Inici de l’ activitat.  Notícies del Trimestre (publicades a www.belltall.net)

  Agost 2004

  - La Generalitat ha publicat la següent notícia :DOGC núm. 4204 - 25/08/2004: DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA

  - ANUNCI d'informació pública sobre la sol·licitud d'autorització administrativa, declaració d'utilitat pública i aprovació del projecte d'execució de la instal·lació de producció elèctrica en règim especial del parc eòlic Serra del Tallat, als termes municipals de Vallbona de les Monges i Passanant. (Pàg. 15953)

  - Han aparegut al web les edicions de BELLTALL de primavera i d'estiu.

  - Divendres 13 a les 12 h., presentació a càrrec del Consell Comarcal sobre la "recollida de brossa orgànica". Es lliuren cubells ad hoc als veïns.

  - Dies 20-22: FESTA MAJOR!

  - Activitats al Casal Municipal:
  · Dijous 19 d'agost a les 20 h.: Salvador Dalí, l'home i l'artista, per Joan M. Minguet
  · Dissabte, 28 d'agost a les 19 h.: El web de Belltall, per Xavier Berenguer
  · Dissabte 28 d'agost a les 20 h.: Assemblea de l'Associació de Veïns i Amics de Belltall

  Juliol 2004

  - Els contenidors d'andròmines i trastos vells estaran a la bàscula del dilluns 26 de Juliol al dilluns 2 d'Agost.

  - Properes activitats al Casal Municipal:
  · Dijous 19 d'agost a les 20 h.: Salvador Dalí, l'home i l'artista, per Joan M. Minguet
  · Dissabte, 28 d'agost a les 19 h.: El web de Belltall, per Xavier Berenguer
  · Dissabte 28 d'agost a les 20 h.: Assemblea de l'Associació de Veïns i Amics de Belltall

  Juny 2004

  - Dimecres 23 de Juny es celebra la REVETLLA DE SANT JOAN al Local Social

  - 25 ANYS DE LA COMISSIÓ DE FESTES DE BELLTALL. Aquest any es celebren 25 anys de la Comissió de festes  de Belltall. Felicitem als membres d'aquesta organització per haver-nos fet gaudir durant tants anys de la Festa Major. També pel seu esforç, dedicació i entusiasme per tal que moltes generacions de Belltallencs gaudeixin i segueixin gaudint d'una data de Festa i de reunió al Poble

  Maig 2004

  - L'Ajuntament de Passanant ha aprovat el canvi de nom del Municipi: un cop finalitzin els tràmits burocràtics, passarà a anomenar-se Passanant-Belltall.


  Festa major 2004

  La Festa Major d'enguany va constar de les activitats habituals de ball, xocolatada, jocs per la xicalla,  i addicionalment tal com va publicar El Periodico en la seva secció Agenda del Diumenge 22 d’ agost del 2004:

  Belltall: En aquest poble de la Conca de Barberà, concert de cançó catalana i sarsuela del Jack Carmelo Duet, màgia amb Màgic Normans i espectacle La Vicenteta. Des de les 18:00.

  També cal destacar una magnífica exposició al Museu sobre els 25 anys de la Comissió de Festes on es podien veure els programes d’ aquests 25 anys, fotografies i vídeos.


  Vegeu-ne un seguit de fotografies aquí.

  Reunió Informativa de l'Ajuntament

  El dissabte dia 16 d’octubre per la tarda l'Alcalde farà una sessió informativa per explicar-nos, entre altres temes: Parc eòlic Serra del Tallat, POUM (Pla Ordenació Urbanística Municipal), autobús a Montblanc, Projectes.

  Internet


  Raport de l'Observatori OASI d'Internet

  Obres a la C-14

  Notícia apareguda al Diari de Tarragona del dia 28 d’ agost del 2004

  La Conca millora la connexió viària amb l'Urgell a través de la C-14
  La Generalitat inverteix 6,5 milions d'euros en una primera fase de les obres

  Les reivindicades obres de millora de la C-14 entre les comarques de la Conca de Barberà i l'Urgell són molt a prop d'esdevenir una realitat en el tram que va de Solivella a Belltall. Però l'administració catalana vol anar més enllà en aquesta intervenció que permetrà reforçar les comunicacions viàries entre la Costa Daurada i les comarques de Lleida, ja que ara preveu continuar els treballs d'ampliació de la C-14 entre Belltall i Tàrrega.

  Les obres entre Solivella i Belltall, que, en alguns dels trams, contemplen l'execució d'un nou traçat de la carretera amb l'objectiu d'eliminar els revolts actuals, es troben en el seu darrer tram. Es preveu que els treballs quedin acabats dins del proper hivern, després que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques hagi pressupostat una inversió de 6.584.985 euros.

  En aquest cas, l'obra que permetrà eixamplar els carrils de la carretera és especialment benvinguda per als transportistes d'ambdues comarques, així com també per a molts veïns de Lleida i d'Andorra que utilitzen la carretera C-14 per desplaçar-se fins a la Costa Daurada.

  Precisament tenint en compte la importància d'aquesta via, ara el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ja contempla el condicionament de la mateixa via en el tram comprès entre Belltall i Tàrrega.

  Segons les dades facilitades per l'administració catalana, es mantindran les mateixes característiques del traçat (amb dos carrils de 3,50 i metres i dos vorals d'1,5 metres) que ja s'estan executant en el tram que actualment es troba en obres. Val a dir que a hores d'ara el projecte de traçat està pendent de la resolució corresponent d'impacte ambiental. Així doncs, encara no es pot precisar la data d'inici d'unes obres que estan pressupostades a l'entorn dels onze milions d'euros. En darrer terme, la Generalitat contempla també una variant de la C-14 per evitar el pas d'aquesta carretera per l'interior de la capital de l'Urgell. A hores d'ara el projecte de l'obra es troba en fase de redacció del corresponent estudi informatiu. La carretera tindrà uns 4,5 quilòmetres, amb una secció de deu metres i carrils de 3,50 metres.

  L'autovia, el proper pas

  Malgrat que les obres de millora a la C-14 estan valorades d'una forma molt positiva, els empresaris i polítics d'ambdues comarques esperen amb impaciència l'execució del projecte de l'autovia que ha de connectar inicialment Tarragona i Montblanc, i més endavant, arribar fins a Tàrrega.

  És per aquest motiu que s'espera que el nou Govern central finalment accedeixi a donar la llum verda definitiva a la materialització d'aquest projecte, que ha d'esdevenir molt important per garantir una correcta connexió viària entre les comarques de la costa i les de l'interior de Catalunya. El principal problema del projecte és l'oposició de determinats sectors vallencs al traçat actual.


   
  BELLTALL

  Belltall.net