ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2022

Per la present convoquem els socis de l’Associació de Veïns i Amics de Belltall a l’Assemblea General el pròxim DISSABTE 27 D’AGOST de 2022, que tindrà lloc a la biblioteca del Casal Municipal de Belltall a les 18:00 hores.

Ordre del dia:

– Lectura i aprovació (si s’escau) de l’acta de l’assemblea de 2021

– Informació de la presidència (estat de la junta directiva, activitats realitzades, revista…)

– Informació de tresoreria i aprovació dels comptes (si s’escau).

– Torn obert de paraules

Moltes gràcies.

Josep Berengué Miró, President

Albert Manasanch, Secretari