COMUNICAT DE LA JUNTA DIRECTIVA

La junta de l’Associació de Veïns i Amics de Belltall, que ha vist el ple municipal del dia 2 de setembre, que pot veure’s a la plataforma YouTube, vol fer uns aclariments arran dels comentaris que es van proferir en el ple per part de la regidora Carme Amenós:

1. Que allà se’ns va acusar que la nostra associació no ha fet res en els darrers mesos, sense tenir en compte que hem vetllat per la seguretat i el benestar dels nostres socis i els veïns del municipi, veient-nos obligats a suspendre tot l’extens programa d’activitats que teníem previst des de Setmana Santa fins l’actualitat a causa de la pandèmia.

2. Que ella no és sòcia de l’entitat. La nostra associació és oberta a tota persona veïna i amiga de Belltall; per tant, la convidem a fer-se’n i a participar en la nostra vida associativa i, així, podrà proposar totes les activitats que cregui que puguin fer-se sense posar en perill la salut dels ciutadans.

3. Que durant els vuit anys que va estar al front de l’alcaldia va demostrar una empatia escassa amb l’associacionisme del municipi, un dels pilars de la societat civil catalana.

4. Que, al contrari del que va manifestar en el ple, el seu govern va tancar la sala municipal d’un dia per l’altre, col·locant un pany nou a la porta, sense avisar la junta directiva de l’associació de veïns que, entre més, en portava l’ús sense que mai s’hagués generat cap problema.

5. Que molts mesos desprès, en data 12 de novembre de 2015 i amb número de registre 870, vàrem entrar un document a l’Ajuntament de Passanant i Belltall a la seva atenció amb un recull de qüestions que sol·licitàvem, entre les quals es trobava el punt “necessitat de convocar una reunió per la sala”, on demanàvem que tornés a obrir-se a la ciutadania.

La resposta va ser donada en data 26 de gener de 2016, en la qual s’excusava en una ordenança de funcionament i utilització dels espais i locals municipals que havia dictat el seu equip de govern, i indicava que ja havíem tingut diverses reunions en les que ja s’havia parlat del tema i que, per aclarir dubtes, demanéssim audiència.

En una d’aquestes reunions posteriors, celebrada entre l’ajuntament i membres de la junta directiva, va proposar que ens féssim càrrec de l’obertura de la sala municipal des de la junta directiva, però exigia que les responsabilitats jurídiques corressin a càrrec de la nostra entitat, la qual cosa consideràvem inviable. En aquella reunió, se’ns va dir que l’ajuntament pensaria en diferents possibilitats per obrir el local, però això mai es va produir durant els anys en què ella va ser alcaldessa.

Lamentem haver de fer aquest comunicat, però tenim l’obligació d’aclarir unes qüestions que considerem equivocades per part de la regidora.

A Belltall, 11 de setembre de 2020