LA RESPOSTA DE L’ALCALDIA

D’acord amb el mandat de la darrera assemblea, la Junta Directiva va enviar a l’Ajuntament una carta on es recollien les principals reivindicacions i/o preguntes que es van formular en aquella reunió de socis. La carta de la Junta es va reproduir en el últim número de la nostra revista (i la reproduïm al final d’aquesta entrada). Dies després, l’Alcaldessa va fer-nos arribar la resposta als punts que contenia l’escrit que signava el president de l’Associació, Josep Berenguer. Tot seguit, reproduïm aquesta carta de l’Ajuntament.

Per la nostra banda, només dir que mantenim l’esperit de diàleg que sempre hem mostrat i que, en aquells aspectes que l’alcaldia ens proposa debatre, ens té a la seva disposició. D’altra banda, hi ha algunes respostes que podrien contenir algun esprit d’autocrítica per part de la corporació: hem de recordar que el fet que el municpi no compti amb un POUM propi va ser degut als retards del propi ajuntament; l’arribada de l’empresa Vunkers al municipi va donar-se en bona part per la pressió dels ciutadans i de la pròpia associació; en tot cas, ens felicitem que les nostres demandes (la dels carrers que s’arreglen, la mencionada oferta d’internet, etc.) hagin tingut respostes executives. I, per últim, insistim que la situació de la telefonia mòbil a Belltall, els semàfors de la carretera i de la recollida de les aigües fecals necessita d’accions urgents i ens posem al servei de les iniciatives que es prenguin des de l’Ajuntament.

 

 

Us recordem el contingut de la nostra carta: