RESPOSTES DE L’AJUNTAMENT

passanant---belltall

Arran de l’assemblea general de socis que vam fer el mes d’agost del 2015, la Junta Directiva va transmetre a l’Ajuntament el seguit de preguntes i reivindicacions que els belltallens i les belltalenques van fer constar. El proppassat 26 de gener vam rebre les respostes que l’Ajuntament, per part de la seva Alcaldessa, tenia a bé comunicar. Tot seguit, reproduïm la carta de l’Ajuntament, sense cap comentari perquè la població la jutji per ella mateixa i en poguem parlar en properes trobades.

– Mal estat de molts carrers del poble, (carrer Sant Antoni i carrer Major).

Som sabedors de que en el carrer Major, existeixen punts en que la pavimentació del carrer no està en òptimes condicions, (no pas al carrer Sant Antoni). Tanmateix, som sabedors del perquè d’aquest mal estat del carrer, fruit de la sal que aboquen alguns veïns en temporals de neu enlloc de fer una neteja manual o a l’espera de que la brigada municipal procedeixi a fer la corresponent neteja que sempre és duu a terme. Ho sabem, i ho tenim en la cartera de treballs que ha de realitzar la brigada municipal quan estiguin deslliurats d’altres tasques que realitzen i que són importants pel dia a dia del municipi.

– Mal estat dels camins del terme, (el que baixa a la Sirolla i el del Collet blanc).

Els camins del terme municipal són de titularitat municipal. Així doncs, és l’ajuntament qui té l’obligació de la seva reparació, millora i conservació. Des de fa anys, l’ajuntament fa cada any treballs de reparació, millora i conservació dels camins municipals. Per tal de saber de primera mà quines són les actuacions més necessàries, aquesta Corporació parla cada any amb els agricultors que treballen les terres, aquest any passat ens van demanar si ho podíem posposar en acabar la feina, i d’acord amb les necessitats que ens traspassen, l’ajuntament anualment hi actua. Cal tenir present que aquest Ajuntament és propietari de uns 60 Kms de camins, fet que comporta la impossibilitat d’actuar en tots ells cada exercici, cosa que no treu que l’ajuntament anualment realitzi treballs de millora i conservació.

– Necessitat d’arreglar d’altres detalls del poble.

Pel que fa tant a la Font com a els arbres de la carretera, és previst que quedi reparat i reposat durant aquest exercici.

– Esbrinar la titularitat real del cementiri.

La titularitat del cementiri municipal de Belltall és municipal, altra cosa és l’administració la qual es realitza des de la comunitat de la Parròquia des de fa molts anys.

– Necessitat de convocar una reunió per la sala.

Creiem que tothom és sabedor de l’ordenança de funcionament i utilització dels espais i locals municipals, ja que va ser aprovada fa més de tres anys. Com alcaldessa he tingut diverses reunions en les que ja hem parlat i explicat l’ordenança, no obstant per qualsevol dubte podeu demanar dia i hora de visita i com sempre us atendrem.

– Conservació dels monuments històrics.

A data d’avui ja s’han realitzat els treballs.

– Nul servei de la torre de comunicacions.

Tots sabem que les telecomunicacions és un tema molt important pel municipi. De fet aquesta Corporació, anys enrere, va fer un seguit d’inversions per tal de poder tenir tots els serveis possibles. Malauradament, tot i les inversions, els serveis no són els òptims que voldríem. Aquesta alcaldia ha realitzat diverses visites per tal d’intentar millorar tots els serveis de telecomunicacions del municipi, amb respostes sempre afirmatives a que s’anirà millorant. No ho tenim pas descuidat, però les empreses privades els hi costa molt i molt moure res. Continuarem treballant per tal de donar-hi solucions.